//
you're reading...
Download

Trắc nghiệm tiếng Anh 20.000 câu

Đây là các chương trình (file EXE) với nhiều Level khác nhau (mỗi chương trình 500 câu) chạy trên máy tính, trắc nghiệm và chấm điểm trực tiếp.

Các bạn tải các file về một thư mục trên ổ cứng rồi chạy file .exe để chương trình tự giải nén và cài đặt.©

Level A file setupa.exe (2.580.962 byte) (500 câu)
file setupa2.exe (2.516.591 byte) (500 câu)
file setupa3.exe (2.518.833 byte) (500 câu)
file setupa4.exe (2.519.295 byte) (500 câu)
file setupa5.exe (2.509.946 byte) (500 câu)
Level B file setupb.exe (2.569.498 byte) (500 câu)
file setupb2.exe (2.526.070 byte) (500 câu)
file setupb3.exe (2.525.333 byte) (500 câu)
file setupb4.exe (2.525.669 byte) (500 câu)
file setupb5.exe (2.524.911 byte) (500 câu)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: