//
you're reading...
Internet

Nghĩa của từ viết tắt WTF

WTF (Why the face): Trời ơi, cái gì đây?
Ảnh: Hoetkd.
Logo liên đoàn Taekwoondo thế giới. Ảnh: Hoetkd.
Thán từ vốn được bắt gặp thường xuyên trên mạng lại là thuật ngữ viết tắt của World Taekwondo Federation (liên đoàn Taekwondo thế giới).

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: