//
you're reading...
Joomla

Cài giao diện tiếng Việt cho Joomla

Cho Joomla 1.5 trở lên

Mặc nhiên sau khi cài đặt Joomla! sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh trên trang Web và trong phần Quản trị. Có thể bổ sung, thay đổi ngôn ngữ cho Joomla! bằng cách tải và cài đặt thêm các gói Ngôn ngữ khác.
Đối với Joomla! 1.5.x gói ngôn ngữ được chia thành 2 phần dành cho trang Web (Front-end) và phần Quản trị (Admin, Back-end), tùy theo nhu cầu có thể cài một hoặc cả hai tùy ý.
Tải gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.5.x: Front-end Back-end
Có 2 cách cài đặt Ngôn ngữ cho Joomla! 1.5.x:
Cách 1: Thực hiện trước khi cài đặt Joomla!
Cách này được thực hiện trước khi tiến hành cài đặt Joomla! để mặc nhiên sau khi cài đặt xong trang Web sẽ hiển thị luôn tiếng Việt.

  • Giải nén thư mục vi-VN trong gói ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Front-end vào thư mụclanguage của Joomla!
  • Giải nén thư mục vi-VN trong gói ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Back-end vào thư mục\administrator\language của Joomla!
  • Khi cài đặt Joomla! ở bước 1 (Chọn ngôn ngữ) thì chọn vn-VN để hiển thị ngôn ngữ Việt.

Cách 2: Thực hiện sau khi cài đặt Joomla!
Cài đặt theo cách thông thường, sau khi cài đặt Joomla! xong Login vào phần Quản trị (Admin)

  • Chọn Menu Extensions -> Install/Uninstall
  • Nhấn Browse… tìm và chọn gói ngôn ngữ sau đó nhấn Open.
  • Nhấn Upload File & Install để cài đặt. Xuất hiện thông báo Install Language Success là việc cài đặt đã thành công. Thực hiện hai lần cho hai gói ngôn ngữ Back-end và Front-end.
  • Chọn Menu Extensions -> Language Manager
  • Chọn Site -> Chọn Tiếng Việt (Vietnamese) -> Nhấn Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho phần Front-end (Trang Web)
  • Chọn Administrator -> Chọn Tiếng Việt (Vietnamese) -> Nhấn Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho phần Back-end (Quản trị)

Các File ngôn ngữ của Joomla! 1.5.x được chia riêng biệt có tên theo từng thành phần mở rộng (Component, Module, Plug-in,…) và có phần đuôi là .ini nằm trong thư mục language \administrator\language có thể mở các File này ra và chỉnh sửa lại tiếng Việt mã Unicode trong đó.

Cho Joomla 1.0x:

Bước 1: Download gói ngôn ngữ tiếng Việt

Tải gói ngôn ngữ (language package): http://extensions.joomla.org hoặc http://joomlaviet.org

Bước 2: Mở trang quản trị

Mở trang quản trị bằng đường dẫn http://domain/administrator

Bước 3: Tiến hành cài đặt

Vào menu Installers –> Languages
Nhấn nút [Browers] –> chỉ vào gói ngôn ngữ mà bạn vừa download ở trên.
Nhấn [Upload File & Install]
Đợi Joomla thông báo kết quả cài đặt, nếu thành công nhấn vào link Continue.
Từ danh sách các gói ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ mới cài đặt (ngôn ngữ Việt Nam), sau đó nhấn vào nút [Publish]
Bây giờ bạn đã cài đặt thành công gói ngôn ngữ mới cho Joomla!

Bước 4: Thiết lập ngôn ngữ tiếng Việt thành ngôn ngữ mặc định cho Site

Mở trang quản trị
Vào menu Global Configuration -> Site -> Locale, chọn ngôn ngữ Việt Nam và nhấn nút [Default] để thiết lập tiếng Việt thành ngôn ngữ mặc định cho site.
Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: