//
you're reading...
Mobile

Theme đẹp cho Sony Ericsson

Nhiều theme đẹp cho Sony Ericsson tại http://gallery.mobile9.com/c/sony-ericsson-themes/1/ bạn chọ dòng máy Sony Ericsson của bạn ở gần cuối trang (Nhấn Next để xem theme nhiều thêm) bạn chọn theme xong nhấn Download bên phải

Chú ý: Phải đăng ký thành viên mới đc down đấy,khi đăng kí bạn nên chọ đúng dòng máy của mình để web hổ trợ, đăng ký tại đây http://www.mobile9.com/my/register/

hoặc đăng nhập bằng Username: hoctinhoc_tk     pass: 123456

Advertisements

Discussion

One thought on “Theme đẹp cho Sony Ericsson

  1. tks ko can dang ky dau ban.

    Posted by 111 | February 23, 2011, 6:29 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: