//
you're reading...
Microsoft Office

Lỗi #VALUE! trong excel

Lỗi giá trị

Bạn nhập vào công thức một chuỗi trong khi hàm yêu cầu một số hoặc một giá trị logic.

Đang nhập một hoặc chỉnh sửa các thành phần của công thức mà nhấn Enter.

Nhập quá nhiều tham số cho một toán tử hoặc một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số. Ví dụ =LEFT(A2:A5)

Thi hành một marco (lệnh tự động) liên quan đến một hàm mà hàm đó trả về lỗi #VALUE!

Advertisements

Discussion

2 thoughts on “Lỗi #VALUE! trong excel

  1. cám ơn vì câu trả lời, nhưng mình làm CĐTK kế toán, mình kéo công thức từ ô khác wa, ô đầu thì cho giá trị số, ô kéo tiếp theo thì cho #value, bạn gỡ giúp mình với

    Posted by tuoi | January 29, 2010, 8:18 am
  2. mình chỉ dùng cộng các ô lại thôi, còn các ô được cộng thì mình dùng hàm If

    Posted by tuoi | January 29, 2010, 8:19 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: