//
you're reading...
Phần mềm hay

Hiệu ứng độc đáo cho ảnh chụp

Công cụ Nature Illusion Studio giúp thêm
những hiệu ứng thiên nhiên vào các bức ảnh với khung nền
và môi trường khác nhau, tạo nên một tác phẩm thật bắt
mắt.

Bản dùng thử được cung cấp tại

http://www.nufsoft.com/NIStudioSetup.exe
(dung
lượng: 4,4 MB).

Trên cửa sổ xuất hiện đầu tiên sau khi
cài đặt, bạn chọn Create New Project để khởi
tạo một dự án mới. Sau đó, nhập vào tiêu đề cho dự án sẽ
tạo ở ô Title, nhấn Browse ở mục
File Name
để chọn nơi lưu thành phẩm. Còn ở ô
Image
, bấm Load Image và chọn ảnh gốc sẽ
được áp dụng các hiệu ứng. Xong, chọn OK.

Ngay lập tức bức ảnh đã chọn sẽ hiện
ra cùng với giao diện chính. Bây giờ, bạn đã có thể dùng
các hiệu ứng lên bức ảnh ngay. Để dễ dàng theo dõi sự
thay đổi của bức ảnh khi dùng các hiệu ứng thì trước khi
thao tác, nhấp vào biểu tượng
Auto Preview
.

Thẻ Effect cung cấp 4 cách
thêm hiệu ứng cho bức ảnh, gồm
Water
(hiệu ứng gợn nước),
Weather
(hiệu ứng thời tiết),
Objects
(chèn các đối tượng khác vào ảnh),
Sound (thêm âm thanh vào).

Water:
Bạn dùng chuột để vẽ những đường chỉ vùng trên ảnh muốn
áp dụng hiệu ứng.

Weather:
Cung cấp 2 hiệu ứng thời tiết là mưa (Rain),
tuyết rơi (Snow). Nếu không
muốn sử dụng hiệu ứng nào cả thì chọn None. Sau khi chọn
xong, tùy chỉnh thêm các thông số
Speed
, Opacity,
Wind,
Lenghth
bằng cách kéo thanh trượt tương ứng.

Objects:
Bạn nhấn vào Add Image Objects
để chèn những hình động vào tác phẩm gốc cho thêm phần
sinh động, hoặc chọn Add Text
để chèn chữ viết vào.

Sounds:
Chọn Add > chỉ đường dẫn đến
tập tin âm thanh cần dùng ở ô
Sound Filename
.

Hoàn thành, chọn
Preview để xem thử tác phẩm.
Khi đã vừa ý, chọn các xuất ra theo một trong các cách
sau: Build Src (tạo tập tin
dùng làm màn hình đợi cho Windows),
Build Exe (tạo tập tin thực
thi), Build (xuất ra dưới
dạng phim), Build Gif (tạo
ảnh động).

Ngoài ra, để thay đổi màu sắc cho giao
diện của chương trình, chọn ở mục
Skins
phía trên góc phải giao diện.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: