//
you're reading...
Java Script

Một số đoạn JavaScrips hay dùng nhất

Chúng ta sử dụng javascript để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các đoạn mã Javascript làm cho trang Web của bạn trở nên sống động, duy trì khách thǎm hoặc thực hiện nhiều tính nǎng khác. Dưới đây là 8 Javascript được sử dụng thường xuyên nhất.

1. Cấm không cho bấm chuột phải

<script LANGUAGE=”JavaScript”>

<!–
function click() {
   if (event.button==2) {
      alert(”DO NOT STEAL!”);
   }
}
document.onmousedown=click
// –>
</script>

2. Bật cửa số Popup (cửa sổ nổi lên)

<script LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
window.open(”http://aspvn.net&#8221;);
// –>
</script>

3. Bật cửa sổ Popunder (cửa sổ chìm xuống)

<script LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
if(navigator.appName.indexOf(“WebTV”)==-1) {
myWin = open(””, ”winin”,”toolbar=0,menubar=0, scrollbars=1,status=0,resizable=1,width=80,height=430”);
myWin.blur();
myWin.location = ”http://www.aspvn.net&#8221;;
var shut=true;
}
// –>
</script>

4. Bookmark tự động

<a href=”javascript:window.external.AddFavorite(”http://www.aspvn.net/&#8221;, ”My Site Title”);”>Bookmark this Site!</a>

5. Back/Forward/Reload

<a href=”javascript:history.back(1)”>Go Back</a> Forward: <a href=”javascript:history.forward(1)”>Go Forward</a> Refresh: <a href=”javascript:location.reload(1)”>Refresh</a>

6. In trang

<a href=”javascript:window.print()”>Print This Page</a>

7. Menu

<script LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
function jumpBox(list) {location.href = list.options[list.selectedIndex].value}
// –>
</script>

<form>
   <select>
      <option selected>——————- 
      <option value=”firstpage.html”>One 
      <option value=”secondpage.html”>Two
   </select> 
   <input type=”button” value=”Go” onClick=”jumpBox(this.form.elements[0])”>
</form>

8. Hiệu ứng chuột làm đổi ảnh

<script LANGUAGE=”JavaScript”>
<!–
MouseOver(“firstimage.gif”,”secondimage.gif”,”width=100 height=30 border=0 alt=”Click Here””,”yourpage.html”);
// –>
</script>

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: