//
you're reading...
Internet

Tính số phức với FX-570MS

Ấn [mode] [2]  để vào toán số phức.

  • Các cài đặt đơn vị đo góc (Deg, Rad, Gra) có tác dụng ở số phức, chức năng CALC cũng vậy.
  • Chỉ dùng được các số nhớ A, B, C và M còn các số nhớ D, E, F, X và Y không sử dụng được.
  • Ấn [Shift][Re<->Im] để thay đổi giữa hai phần thực và ảo.
  • Chức năng hiện lại vẫn sử dụng được
  • Ví dụ: (2+3i)+ (4+5i)=6+8i (phần thực là 6)
    [(][2][+][3][i][+][(][4][+][5][)][=](phần thực là 6)[Shift][Re<->Im](phần ảo 8i) 
Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: