//
you're reading...
CorelDraw

Vẽ trang trí hình tròn bằng Corel Draw 12

Dùng công cụ vẽ Ellipse (Ellipse Tool) và một số lệnh sau:

Rotate: xoay đối tượng.

Intersect: tạo ra đối tượng thứ ba, phần giao nhau của hai đối tượng.

Combine (Ctrl + L): liên kết đối tượng, phần giao nhau giữa các đối tượng sẽ tạo bởi những vùng trống.

Break Apart (Ctrl + K): hoàn trả một nhóm đối tượng thoát khỏi lệnh Combine.

Align and Distribute: dùng để so hàng các đối tượng.

Cách vẽ:

Bước 1

– Chọn công cụ Ellipse, bấm giữ Ctrl kéo chéo chuột để vẽ một hình tròn (hình 1).

– Chọn Object – Transformations – Rotate với thông số:

Angle: 60 deg (góc xoay của đối tượng)

Hình 1 Hình 2

Chọn tâm xoay của đối tượng là đáy của hình tròn.

– Nhấp chọn thẻ Apply To Duplicate ta được một hình tròn mới có tâm đáy trùng với hình tròn ban đầu (hình 2, 3).

– Tiếp tục nhấn vào thẻ Apply To Duplicate thêm 4 lần nữa ta có được 6 hình tròn có trùng tâm ở đáy (hình 4).

Hình 3 Hình 4

Bước 2

– Chọn hai hình tròn liền kề nhau (hình 5).

– Chọn Object – Shaping – Intersect, ta được phần giao của hai hình tròn là một hình ellipse (hình 6).

Hình 5 Hình 6

– Tương tự hai bước trên ta có 6 hình ellipse là 6 phần giao của 6 hình tròn (hình 7).

Hình 7

Bước 3

– Chọn hai hình ellipse liền kề nhau.

– Chọn Object – Shaping – Intersect, ta được phần giao của hai hình ellipse là một hình ellipse nhỏ hơn (hình 8).

– Tương tự hai bước trên ta có 6 hình ellipse nhỏ là 6 phần giao của 6 hình ellipse lớn (hình 9).

Hình 8 Hình 9

Bước 4

– Vẽ hai hình tròn sao cho hình thứ nhất có đường kính lớn hơn đường kính của 6 hình tròn có trùng tâm ở đáy, hình thứ hai có đường kính lớn hơn hình thứ nhất một chút (hình 10).

– Click chọn hai hình tròn này.

– Chọn Object – Combine (có thể bấm phím tắt Ctrl + L).

– Chọn Object – Align and Distribute:

  • Align Centers Horizontally
  • Align Centers Vertically

– Sau cùng, có thể tô màu tùy ý để được kết quả như hình 11.

Hình 10 Hình 11
Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: