//
you're reading...
Illustrator

Giới thiệu Adobe Illustrator

  Adobe Illustrator là một phần mềm vẽ minh họa rất phổ biến và được áp dụng trong công nghệ thiết kế quảng cáo, tạo mẫu và thiết kế ảnh cho Web.

Adobe Illustrator có độ chính xác và uyển chuyển cao, dễ dàng áp dụng từ các mẫu thiết kế nhỏ cho đến các dự án lớn và phức tạp.

Có thể nói, Adobe Illustrator là một phần mềm rất mạnh mẽ, không chỉ mạnh mẽ với vai trò là một ứng dụng thiết kế riêng biệt, mà còn được phát triển để phối hợp cực kỳ mềm dẻo với hàng loạt các sản phẩm khác của Adobe, như Photoshop, After Effect, Premier, Dreamweaver,…

I. CÔNG CỤ VẼ HÌNH HỌC CƠ BẢN: Có tất cả 11 công cụ gồm.

1. Công cụ Rectangle Tool – M .Dùng để vẽ hình chữ nhật bằng cách chọn công cụ đặt con trỏ chuột vào vùng vẽ rồi rê theo hương bất kỳ. Để vẽ hình xuất phát từ tâm của hình ta nhấn phìm Alt và rê chuột.
Để vẽ hình vuông nhấn phím shift và rê chuột.
Để vẽ hình vuông xuất phát từ tâm nhấn giữ Alt + Shiftvà rê chuột.
Để vẽ hình chữ nhật hay hình vuông chính sác, nhấp chọn công cụ và sau đó click vào vùng vẽ một hộp thoại Rectangle hiện ra :

Option : – Width : chiều dài của hình.

– Height : chiều cao của hình.

2. Công cụ Rounded Rectangle Tool : công cụ vẽ hình chữ nhật, hình vuông có gốc bo tròn.
Tương tự công cụ Rectangle Tool : Để vẽ hình xuất phát từ tâm giữ Alt, để vẽ hình vuông giữ phím Ctrl . Để vẽ hình vuông xuất phát từ tâm giữ Alt + shift.
Trong khi vẽ nhấn phím mủi tên hoặc mủi tên xuống để tăng hoặc giảm gốc bo tròn của hình.
Để vẽ hình theo một kích thước chính xác, click chọn công cụ rồi click và ngoài Artboard. lúc này hộp thoại Rounded Rectangle xuất hiện :
– Widght : chiều dài của hình.
– Height : Chiều cao của hình.
– Corner Radius : bán kính bo tròn của hình.

3. Công cụ vẽ hình tròn elip – L :
– Phím tắt là L.
– Chọn hình rồi rê tự do ngoài Artboard(vùng làm việc).
– Để vẽ hình xuất phát từ tâm nhấn giữ alt.
– Để vẽ hình tròn nhấn giữ phím Shift.
Tip : trong khi vẽ nhấn giữ phím Space để di chuyển hình mà không cần phải vẽ xong hình mới di chuyển đến vị trí nào đó trong Artboard.
Để vẽ hình tròn hay elip một cách chính sác, nhấp chọn công cụ và click vào artboard một hộp thoại hiện ra :

Gõ thông số chiều rộng vào width và chiều cao vào height.

4. Công cụ vẽ hình đa giác Polygon :
– Phím tắt tự định nghĩa.
– Khi vẽ kết hợp với các phím sau :
Phím Shift và rê chuột để vẽ hình đa giác đều nhưng cố định cạnh đáy của đa giác nằm ngang.
Phím mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng giảm số đỉnh của đa giác.
Để vẽ đa giác chinh sác, click chuột vào Artboard. Một hộp thoại hiện ra :

5. Công cụ Star
Dùng để vẽ hình ngôi sao.
Trong khi vẽ kết hợp với các phím :
– Nhấn giữ shift để vẽ hình ngôi sao thằng đứng.
– Nhấn giữ mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng giảm số đỉnh của ngôi sao.
– Nhấn giữ Ctrl để giữ bán kính đường tròn trong không thay đổi.
Để vẽ ngôi sao một cách chính xác, chọn công cụ star và nhấp chuột vào Artboard. Một hộp thoại hiện ra:

6. Công cụ Flare
Dùng để tạo các đốm sáng gồm: một tâm sáng(center), một quầng sáng(halo), các tia(rays) và các vòng(rings). Sử dụng công cụ này để tạo ra các hiệu ứng lén flare như trong nhiếp ảnh. Để tao ra các đốm sáng ta chọn công cụ, click chuột vào Artboard để định tâm, rồi rê chuột xác định các quầng sáng halo và các tia (rays)
Trong khi vẽ kết hợp :
– Nhấn giữ shift để vẽ nhưng cố định góc của các tia.
– Nhấn giữ ctrl để giữ bán kính trong của halo không thay đổi.
– Nhấn giữ phím mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng giảm số tia.
– Sau đó nhấp chuột để xác định điểm cuối của các đốm sáng.
Để vẽ các đốm sáng một cách chính sác, chọn công cụ rồi nhấp vào Artboard một hộp thoại xuất hiện :

7. Công cụ Line Segment( \ ) :
Công cụ này dùng để vẽ đường thẳng.
Cách vẽ : Chọn công cu, nhất chuột vào artboard vào bảng vẻ để xác định điểm đầu, rê chuột đến vị trí cuối cùng mà bạn muốn. Trong khi vẽ kết hợp với các phím :
Nhấn giữ phím alt và rê để vẽ đường thẳng nhưng mở rộng đường thẳng ra hai phía của điểm đầu.
Nhấn giữ shift và rê để vẽ đường thẳng nghiêng một góc là bội số của 45 độ.
Để vẽ hình một các chính xác, click chuột vào artboard. Một hộp thoại xuất hiện:

8. Công cụ Arc :
Dùng để vẽ đường cong.
Cách vẽ : chọn công cụ, nhấp chuột vào artboard để xác định
– Nhấn giữ phím alt và rê để vẽ một cung và mở rộng cung ra hai phía của điểm đầu.
– Nhấn giữ shift và rê chuột để vẽ cung tròn.
– Trong khi vẽ nhấn phím C để đổi cung mở ( opened arc) thành cung đóng (closed arc) và ngược lại.
– Trong khi vẽ nhấn phím F(Flip) để lấy đối xứng cung qua đường thẳng nối điểm đầu và điểm cuối của cung.
– Trong khi vẽ nhân giữ phím mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng hoặc giảm gốc của cung.
Để vẽ cung một cách chính xác, nhấp chuột vào artboard. một hộp thoại xuất hiện.9. Công cụ Spiral :
Dùng để vẽ hình xoắn ốc.
Trong khi đang vẽ :
– Nhấn gữi phím Shift và rê chuột để vẽ hình xoắn ốc nhưng điểm cuối của đường xoắn ốc nằm trên góc có số đo là bội số của 45 độ.
– Nhấn gữi phím mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng giảm số đoạn( segments) của đường xoắn ốc.
Để vẽ đường xoắn ốc một cách chính xác, chọn công cụ và click chuột vào artboard. Một hộp thoại xuất hiện :

10. Công cụ Rectanglular Grid
Dùng để vẽ các đường lưới chữ nhật.
Trong khi đang vẽ :
– Nhấn giữ phím shift và rê để vẽ đường lưới vuông.
– Nhấn giữ alt và rê để vẽ lưới xuất phát từ tâm.
– Nhấn phím mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng hoặc giảm số đường kẻ ngang của lưới.
– Nhấn phím mủi tên qua trái hoặc qua phải để tăng giảm số đường kẻ dọc của lưới.
– Nhấn phím F để tập trung các đường kẻ ngang về phía dưới.
– Nhấn phím V để tập trung các đường kẻ ngang lên phía trên.
– Nhấn phím X để tập trung các đường kẻ ngang về phía bên phải.
Để vẻ lưới hình chữ nhật một cách chính xác, click chọn công cụ và sau đó click vào artboard. Một hộp thoại xuất hiện :

11. Công cụ Polar Grid .
Dùng để vẽ lưới được tạo bởi các elip đồng tâm. Y như mạng nhện ấy.
Trong khi vẽ :
– Nhấn giữ phím Shift và rê để vẽ lưới được tạo bởi đường tròn đồng tâm.
– Nhấn giữ Alt và rê để vẽ lưới xuất phát từ tâm.
– Nhấn mủi tên lên hoặc mủi tên xuống để tăng giảm số elip đồng tâm.
– Nhấn mủi tên qua trái hoặc qua phải để tăng hoặc giảm số đường kẻ xuất phát từ tâm.
– Nhấn giữ phím F để tập trung các đường kẻ về phía ngược chiều kim đồng hồ.
– Nhấn giữ phím V để tập trung các đường kẻ về phía cùng chiều kim đồng hồ.
– Nhấn giữ phím X để tập trung các đường elip đồng tâm vào trong tâm.
– Nhấn giữ phím C để tập trung các đường elip đồng tâm ra xa tâm.
Để vẽ hình lưới elip một cách chính xác, click chọn công cụ và sau đó click ra artboard một hộp thoại xuất hiện.

Advertisements

Discussion

One thought on “Giới thiệu Adobe Illustrator

  1. bao cho toi khi co bai khac

    Posted by hang | April 18, 2011, 5:36 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: