//
you're reading...
CorelDraw

Thước, lưới và đường gióng (Corel Draw 12)

Thước (Rulers)

Mặc định của chương trình Corel, thước luôn được hiển thị.

Để tắt hay mở thước chọn View – Rulers (hình 1)

Thước dùng để xác định vị trí của đối hay con trỏ.

 

Lam quen voi Corel Draw Bai 2 Thuoc luoi va duong giongThước gồm có thước dọc và thước ngang. Thước dọc thể hiện vị trí con trỏ tương ứng với trục X trên thanh thuộc tính, thước ngang thể hiện con trỏ tương ứng với trục Y trên thanh thuộc tính.

Corel mặc định góc trái bên dưới của trang vẽ mang tọa độ (0,0) (hình 2).

Đơn vị đo của thước được mặc định theo đơn vị đo trong Drawing Unit. Để thay đổi đơn vị đo click vào mũi tên chỉ xuống trong Drawing Unit (hình 3, 4).

Để thiết lập những thuộc tính cho thước chọn Tool – Options (hình 5).

Lam quen voi Corel Draw Bai 2 Thuoc luoi va duong giong– Units: xác định đơn vị đo của thước. Nếu chọn Sam units for Horizontal and Vertical rulers đơn vị đo ở ô Horizontal được sử dụng cho cả hai thanh thước và ngược lại sẽ chọn hai đơn vị khác nhau cho hai thanh thước.

– Origin: xác định vị trí gốc tọa độ (0,0) cho thước.

– Show Rulers: bật tắt thước.

– Tick Division: các khoảng chia.

– Edit Scale: mở hộp thoại Drawing Scale xác định tỷ lệ vẽ.

Lưới (Grid)

Lam quen voi Corel Draw Bai 2 Thuoc luoi va duong giongLưới là những đường kẻ ngang và dọc nhưng không thể hiện khi in. Để hiển thị lưới chọn View – Grid.

Để thiết lập những thuộc tính cho thước chọn Tool – Options (hình 6).

– Frequency: thiết lập số lượng đường lưới xuất hiện theo chiều dọc và chiều ngang.

Lam quen voi Corel Draw Bai 2 Thuoc luoi va duong giong– Spacing: thiết lập khoảng cách giữa hai đường lưới.

– Show Grid:bật tắt lưới.

– Snap To Grid: bật tắt chế độ bắt dính với đường lưới.

– Show Grid as lines: chọn lưới là những đường kẻ.

– Show Grid as dots: chọn lưới là những điểm liên tiếp nhau.

Đường gióng (Guidelines)

Đường gióng sẽ giúp xác định chính xác vị trí của những đối tượng trong lúc vẽ. Để thể hiện đường gióng chọn View – Guidelines. Tạo đường gióng bằng cách click chuột vào thước kéo xuống trang bản vẽ. Xóa đường gióng bằng cách click chuột vào đường gióng (đường gióng chuyển thành màu đỏ) và bấm Delete.

Lam quen voi Corel Draw Bai 2 Thuoc luoi va duong giongĐể thiết lập những thuộc tính cho thước chọn Tool – Options (hình 7).

– Show Guidelines: bật tắt đường gióng.

– Snap To Guidelines: bật tắt chế độ bắt dính với đường gióng.

– Default Guidelines Color: màu mặc định của đường gióng.

Lam quen voi Corel Draw Bai 2 Thuoc luoi va duong giong Lam quen voi Corel Draw Bai 2 Thuoc luoi va duong giong

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: